waarom zou je elkaar ontmoeten?

,

Momenteel vinden nogal wat discussies plaats of Het Nieuwe Werken (HNW) een hype is of gemeengoed. Ik denk dat vooral de term en de definities die we eraan hangen voor deze discussie zorgen. Zo kwam ik een discussie tegen waarin de vraag werd gesteld of HNW op zijn retour is omdat we behoefte hebben aan sociaal contact.

Een mens is van nature een sociaal dier en ja, er is dus behoefte aan sociaal contact. Voor starters op de arbeidsmarkt is het bijvoorbeeld van belang dat zij vanuit contact met ervaren collega’s kunnen leren. Ervaren medewerkers delen graag hun visie en hebben baat bij een kritische frisse blik. Het lijkt dat voor HNW de definitie wordt gehanteerd dat je elkaar niet meer fysiek treft. En daar zit wat mij betreft de angel en de reden dat ik moeite heb om de term HNW nog te gebruiken.

We hebben meer mogelijkheden dan ooit te voren om met elkaar in contact te staan en waar en wanneer dan ook ons werk uit te  voeren. Ik heb het hier dan voornamelijk over ‘kenniswerk’, omdat het voor bijvoorbeeld de mannen en vrouwen die ons wegennet ’s nachts repareren toch nog vrij lastig is dit vanuit de lunchroom om de hoek te regelen… (alsof je daar trouwens geen kennis voor nodig hebt, maar goed, laat ik niet op alle slakken zout leggen). Het is zaak dat we slim gebruik maken van alle mogelijkheden die de techniek ons biedt, maar techniek kan niet het doel op zich zijn. Net als huisvesting is het een middel. Iets dat je ondersteunt in het bereiken van je doel.

Als organisatie moet je allereerst goed weten waar je naar toe wilt, wat je bestaansrecht geeft. Je medewerkers of je netwerk moet hiervan ook doordrongen zijn. Wat is hun bijdrage aan het grote geheel? Wat is hun rol en waar ligt hun verantwoordelijkheid? En hoe gaan we dit dan met technische, virtuele en fysieke middelen ondersteunen. En dat betekent dus ook ontmoeting faciliteren. Hoe, waar en wanneer is een afgeleide van het ‘waarom’ en dit kan per organisatie(onderdeel) verschillen.

Het zou zomaar kunnen dat er organisaties zijn die voldoende hebben aan een stamkroeg om iedere week informeel bij te praten en voeling te houden met elkaar en de organisatie. Voor andere partijen kan het van belang zijn dat mensen elkaar regelmatig treffen op een vaste plek. Er bestaat niet één waarheid. Laten we daarom eerst kijken waarom we iets willen, dan wat dit betekent en vervolgens vormgeven hoe we dit gaan bereiken. Wie weet wat voor verrassende uitkomsten dit brengt.

Als je weet waarom, weet je ook hoe je elkaar het beste kunt ontmoeten.