Meer J A A N!

JAAN! is Adrianne Jonquière-Breure, conceptontwikkelaar en procesbegeleider pur sang. 
Met haar werkervaring en achtergrond in organisatiekunde, verandermanagement en bouwkunde, heeft ze een aanpak ontwikkeld waar inventiviteit en daadkracht hand in hand gaan.

Ruimte in verbeelding
Adrianne studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. Als specialsme koos ze voor Conceptontwikkeling om vanuit het functioneren van de mens naar ruimtes te kijken. Net als architect Friedensreich Hundertwasser deed toen hij in Wenen sociale woningbouw ontwikkelde. Verbeeldingskracht en natuurlijke vormen in architectuur dragen bij tot menselijk welbevinden, zo was zijn overtuiging.

Hundertwasser-KrawinaHaus Wien

Hundertwasser-KrawinaHaus Wien, 1979-1985

Voor een passend huisvestingsconcept moet je mensen en hun werkzaamheden betrekken bij het proces. Bovendien vraagt een organisatieverandering vaak om meer dan nieuwe kantoorinrichting. Gefascineerd door deze materie besloot Adrianne tot een studie organisatiekunde en verandermanagement.

Een eigen weg
De voortrekkersrol is JAAN! op het lijf geschreven. Dat bleek eerder in haar werk als consultant bij de Brink Groep en procesbegeleider bij The Creativity Company. Een zelfstandig bestaan als JAAN! was de volgende logische stap. De opgedane adviesvaardigheden en projectmanagementkwaliteiten kwamen goed van pas.

Geen ontwikkeling zonder fun en fantasie: om te veranderen moet naast overleg ook – en vooral – ervaren worden. ‘Leren door Ervaren’ is een coaching- en trainingsmethodiek die JAAN! gebruikt in haar procesbegeleiding en projectmanagement. Adrianne zet haar trainingsvaardigheden tevens in als docent Real Estate & Housing aan de Hogeschool Utrecht.

Duurzame inspiratiebronnen
JAAN! gelooft bovendien in de balans tussen economie, ecologie en de mens, om zo een gezonde, veilige en duurzame wereld te realiseren. Een inspiratiebron is het boek van Klaas van Egmond ‘Een vorm van beschaving’. Hierin introduceert hij een nieuw denkkader om een gezamenlijke duurzame ontwikkeling van de maatschappij te formuleren.

Adrianne is bestuurslid van de stichting Circulaire Economie. Deze stichting bouwt aan een nieuwe economie op basis van circulaire waardeontwikkeling. Circulaire economie biedt een concreet alternatief voor het uitputtende model van de heersende lineaire economie. Zodat we een gezonde, eerlijke en duurzame wereld kunnen realiseren.