Pijlers van J A A N!

JAAN! benadert elke nieuwe opdracht als een ongeschreven blad. Creativiteit en een open blik zorgen voor een plan van aanpak dat aansluit bij het project én de opdrachtgever. Flexibiliteit en bijsturen onderweg zijn een must. Deze aanpak werkt, omdat Studio JAAN! rust op een vijftal pijlers, die in elk project doorklinken.

Wilt u meer lezen over de mens achter JAAN!, klik hier

B pijlers

foto: maaike breure

Beweging
Doelen bereiken vraagt om verandering, en voor verandering moeten we in beweging komen. Niet altijd even makkelijk; JAAN! weet mensen aan te jagen en belemmeringen weg te nemen.
Tools: van inlevingstechnieken tot cirkels van beïnvloeding

Ruimte
Om van A naar B te komen, is naast beweging ook ruimte nodig. Ruimte om te dromen, te overleggen, te veranderen. JAAN! creëert ruimte door regels en routines creatief en speels te benaderen.
Tools: van visieworkshop tot ‘de luiken openzetten’

Ambities
Waar gaan we heen? JAAN! stimuleert de uitwisseling van dromen en waarden tussen organisatie en medewerkers om samen tot een concreet, realistisch doel en werkbare afspraken te komen.
Tools: van beelddenken tot droomsessies

Samen + werken
Hoe meer betrokkenheid van de organisatie en de individuele medewerkers, hoe succesvoller het project. JAAN! zet in op samenwerking binnen de organisatie, zodat het eindresultaat eigen is en naadloos past.
Tools: van regie-opdracht tot trainingen

Tastbaar en duurzaam
Een verandering is pas echt succesvol als het de nieuwe orde van de dag is geworden. JAAN! levert geen dikke rapporten maar zorgt voor een geworteld en blijvend resultaat. Bijvoorbeeld met advies over of de aanzet tot een communicatiecampagne, nieuwe werkmethodes of kantoorinrichting.
Tools: van visualisatie tot huisvestingsconcept