Portfolio


potfolio nspoh

Ambitie: een professionele en prettige inrichting die de idealen van de organisatie reflecteert
Realisatie: inrichting met natuurlijke en gezonde materialen
Rol: projectmanagement verbouwing en inrichting
Reactie: “Adrianne is voortvarend, resultaatgericht, heeft oog voor de grote lijn en voor detail, betrouwbaar.”

potfolio RABO

Ambitie: een flexibele organisatie om in te spelen op veranderende klantbehoeften en maatschappelijke ontwikkelingen
Realisatie: concretiseren van denk- en werkpatronen die ondernemerschap, flexibiliteit en professionaliteit bevorderen
Rol: procesbegeleiding verandertraject
Reactie: “Een zeer geslaagde implementatie en 8-10% reductie op de werkplekkosten”

portfolio 11

Ambitie: taboe doorbreken met behulp van nieuwe fysieke uitstraling van huisvesting plus het realiseren van een veilige, prettige opvang
Realisatie: gesprekken en workshops met medewerkers en bewoners over de inrichting en uitstraling van de opvang, met als primaire focus het leefgebied van de bewoners
Rol: procesbegeleiding

potfolio PCOB

Ambitie: gastvrije en functionele werkplekinrichting ter ondersteuning van de nieuwe stijl van samenwerken
Realisatie: in workshops samen met medewerkers bepalen van de nieuwe werkplekinrichting
Rol: procesbegeleiding

portfolio 9

Ambitie: een oplossing voor de plastic soep in de Stille Oceaan
Realisatie: met interdisciplinaire denktank creatieve oplossingsrichtingen onderzoeken
Rol: begeleiding sessiedag

potfolio WoW

Ambitie: 1.000.000 banen voor vrouwen op het platteland in India
Realisatie: bieden van business development expertise ten aanzien van productie,  distributie en verkoop van maandverband in India
Rol: advies en begeleiding Indiase projectmanager
Reactie: “Een multitalent in projectmanagent; haar humor, enthousiasme en energie krijgen de boel in beweging.”

portfolio 5

Ambitie: een werkomgeving waar medewerkers kunnen innoveren, groeien en samenwerken
Realisatie: ontwikkeling van concept en inrichtingsplan, en voorbereiding en begeleiding verhuizing
Rol: projectmanager en adviseur
Reactie: “We zijn zeer tevreden over deze allround expert op het gebied van bedrijfshuisvesting. Een aanbeveling!”

portfolio

Ambitie: een innovatieve kantoorinrichting die de werkprocessen optimaal ondersteunt en een professionele uitstraling heeft
Realisatie: in directe dialoog met medewerkers de nieuwe kantoorinrichting ontwikkelen en implementeren
Rol: advies en procesbegeleiding
Reactie: “Ik had op voorhand grote twijfels. Nu ervaar ik een hoogwaardige sfeer en de samenwerking is verbeterd.”

portfolio 3

Ambitie: een integrale aanpak van de renovatie en nieuwbouw van Westraven
Realisatie: gezamenlijke verantwoordelijkheid van aannemer, adviseur, architect, directieteam en opdrachtgever binnen integraal aannemersteam
Rol: directievoering

portfolio 7

Ambitie: een onderwijshuisvesting die optimaal aansluit bij onderwijs- en werkmethodes
Realisatie: samen met alle gebruikers – docenten, leerlingen en onderwijsondersteunend personeel – programma van eisen ontwikkeld aan de hand van workshops en referentiebezoeken
Rol: procesbegeleiding