Tagarchief: hnw

éénmaal het nieuwe werken alstublieft

Vandaag staat in het FD een opiniestuk over Het Nieuwe Werken, ingezonden door twee architecten. Ook wel eens verhelderend om een kritische noot uit deze hoek te lezen. Fokkema en Atsma benoemen dat de discussie rond HNW steeds meer vanuit karikaturen wordt gevoerd. Ik ben het eens met de misverstanden die zij benoemen en de opmerking dat er niet één HNW bestaat. Het is ook geen kwestie van leuke stoeltjes en tafeltjes en ‘oh, wat zijn we hip’. Mooi om uit de mond van architecten te horen dat het gaat om werkprocessen en cultuur boven het vormgeven van een werkomgeving. FD 130611 HNW verwordt tot karikatuur

De werkomgeving staat in dienst van de doelstelling die je als organisatie hebt. Je zult als organisatie dus eerst helder moeten hebben waar je voor staat, wie je bent, wat je waarden en doelen zijn. Dit is mede bepalend voor de typen mensen waarmee je wilt samenwerken (en die met jou willen samenwerken) en de manier waarop je dit doet. Kun je het beste autonoom groeien in  een hiërarchische structuur of kies je voor netwerkverbanden? Hoe wil men met elkaar omgaan? Voeren mensen taken uit of wordt van hen ondernemerschap en verantwoordelijkheid verwacht? Wat betekent dit voor het leiderschap? Vragen waar niet een enkel antwoord op bestaat. De identiteit van je organisatie ligt hierin besloten. De mogelijkheden zijn legio en moeten passen bij die eerste essentiële (of misschien wel existentiële) vraag: ‘Waartoe zijt gij op aard?’.

Wil je als organisatie echt anders functioneren, dan ben je er niet met een nieuw interieur en een cursusje gedrag. Je moet het lef hebben kritisch naar jezelf, je organisatie en haar doelstelling te kijken. Zijn de keuzes die je maakt en beslissingen die je neemt in lijn met elkaar? Pas als je het totaal onder de loep neemt, kun je echt effectiever zijn.

 

waarom zou je elkaar ontmoeten?

Momenteel vinden nogal wat discussies plaats of Het Nieuwe Werken (HNW) een hype is of gemeengoed. Ik denk dat vooral de term en de definities die we eraan hangen voor deze discussie zorgen. Zo kwam ik een discussie tegen waarin de vraag werd gesteld of HNW op zijn retour is omdat we behoefte hebben aan sociaal contact.

Een mens is van nature een sociaal dier en ja, er is dus behoefte aan sociaal contact. Voor starters op de arbeidsmarkt is het bijvoorbeeld van belang dat zij vanuit contact met ervaren collega’s kunnen leren. Ervaren medewerkers delen graag hun visie en hebben baat bij een kritische frisse blik. Het lijkt dat voor HNW de definitie wordt gehanteerd dat je elkaar niet meer fysiek treft. En daar zit wat mij betreft de angel en de reden dat ik moeite heb om de term HNW nog te gebruiken.

We hebben meer mogelijkheden dan ooit te voren om met elkaar in contact te staan en waar en wanneer dan ook ons werk uit te  voeren. Ik heb het hier dan voornamelijk over ‘kenniswerk’, omdat het voor bijvoorbeeld de mannen en vrouwen die ons wegennet ’s nachts repareren toch nog vrij lastig is dit vanuit de lunchroom om de hoek te regelen… (alsof je daar trouwens geen kennis voor nodig hebt, maar goed, laat ik niet op alle slakken zout leggen). Het is zaak dat we slim gebruik maken van alle mogelijkheden die de techniek ons biedt, maar techniek kan niet het doel op zich zijn. Net als huisvesting is het een middel. Iets dat je ondersteunt in het bereiken van je doel.

Als organisatie moet je allereerst goed weten waar je naar toe wilt, wat je bestaansrecht geeft. Je medewerkers of je netwerk moet hiervan ook doordrongen zijn. Wat is hun bijdrage aan het grote geheel? Wat is hun rol en waar ligt hun verantwoordelijkheid? En hoe gaan we dit dan met technische, virtuele en fysieke middelen ondersteunen. En dat betekent dus ook ontmoeting faciliteren. Hoe, waar en wanneer is een afgeleide van het ‘waarom’ en dit kan per organisatie(onderdeel) verschillen.

Het zou zomaar kunnen dat er organisaties zijn die voldoende hebben aan een stamkroeg om iedere week informeel bij te praten en voeling te houden met elkaar en de organisatie. Voor andere partijen kan het van belang zijn dat mensen elkaar regelmatig treffen op een vaste plek. Er bestaat niet één waarheid. Laten we daarom eerst kijken waarom we iets willen, dan wat dit betekent en vervolgens vormgeven hoe we dit gaan bereiken. Wie weet wat voor verrassende uitkomsten dit brengt.

Als je weet waarom, weet je ook hoe je elkaar het beste kunt ontmoeten.

het ‘nieuwe bouwen’

Het ‘Nieuwe Bouwen’ is de Nederlandse exponent van de internationale moderne beweging in de architectuur. De architecten van het Nieuwe Bouwen richtten zich op de wereld van de moderne techniek en nieuwe bouwmaterialen die efficiënte, functionele en hygiënische scholen, woningen en fabrieken mogelijk moesten maken. Een moderne maatschappij met moderne vormen was het doel.[1]

image

Bijna 100 jaar later zijn we weer op zoek naar de toegevoegde waarde in de gebouwde omgeving. Geen beleggingsobjecten meer. Gebieden, gebouwen en interieurs die de functie en ook de identiteit van gebruikers weerspiegelen. Form follows function. Of liever: Form follows value.

De menselijke maat moet terug. Dit vraagt een helder inzicht in voor wie we (her)ontwikkelen en waarom. En een integrale aanpak. Waar we 100 jaar geleden de kracht van de industrialisatie en efficiëntie ervoeren, gaan we nu terug naar de cyclus en effectiviteit.

Organisaties en zelfstandig professionals werken samen in netwerkverbanden. Deze verbanden wisselen op basis van het vraagstuk waaraan wordt gewerkt, welke expertises of kwaliteiten nodig zijn. Is het dan logisch een vast kantoor op een vaste plek te hebben waar je 100% eigenaar bent van iets wat je misschien 50% van de tijd gebruikt en vaak niet optimaal je activiteiten faciliteert?

Daarnaast kunnen we het ons niet meer permitteren te ontwikkelen en bouwen voor de afvalberg. In alle details van huisvesten, van de stoel tot het gebied, moeten we ons bewust zijn van de impact van het product. Door de principes van de Circulaire Economie toe te passen, kunnen we echt duurzaam ontwikkelen. En als we die huisvesting optimaliseren door niet te bezitten, maar te gebruiken, maken we echt een verschil.

Het ‘Nieuwe’ Bouwen anno 2013 gaat over de menselijk maat, gebruikswaarde en toegevoegde waarde.

http://www.hendrickdekeyser.nl

de kracht van ervaring

opening rabo

De kracht van ervaring bij het doorbreken van belemmerende patronen. (trainingsacteur Kirstin op het Veld i.s.m. Daan Vennix)

Na bijna een jaar van voorbereiding laten medewerkers bij het openingsevent van Rabobank Bollenstreek de laatste belemmeringen achter zich en nemen mee wat goed is.

Het ‘vernieuwbouwde’ kantoor in Hillegom ondersteunt de doelstellingen van een bank die ondernemend en flexibel wil inspelen op de veranderende vraag van de klant en de ontwikkelingen in de maatschappij.
klant centraal – medewerker vitaal – resultaat optimaal