LEGO® SERIOUS PLAY®

Adrianne is gecertificeerd facilitator van de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode.

De LEGO® SERIOUS PLAY® Methode is een innovatieve, ervaringsgerichte methode gericht op idee-ontwikkeling, communicatie en ‘probleem-oplossing’. Het gaat uit van het idee dat íedereen bij kan dragen aan de discussie, beslissing en het resultaat.

Door het fysiek bouwen van 3D modellen en hierover het gesprek te voeren, kan in kortere tijd dieper op de materie worden ingegaan. Het is een veilige methode omdat de gesprekken gaan over de modellen en de betekenis daarvan. Het bouwen van landschappen brengt verbanden helder in beeld. Het gebruik van visuele, auditieve en kinesthetische vaardigheden, maakt dat de deelnemers leren en luisteren, en het geeft alle deelnemers een stem. De methode werkt als een gedeelde taal, ongeacht cultuur of positie.

[column-group][column]

IMG_20180131_141612

[/column][column]

IMG_20180201_101743

[/column][/column-group]

“LEGO® SERIOUS PLAY® is an amazing tool to make people think using their subconsciousness. The landscape at the end of the game gives much insights for concrete actions. Because of being  a joint result, full commitment is included. And it’s a day of serious fun!” – Ronald van het Hof, MD Women on Wings